Dyrkningskoncept:

Vækstmedie
Agurkplanter kan gro i næsten alt. Populært siger vi, at agurker kan gro i en gammel skjorte, bare de vandes og gødes korrekt.

De mest udbredte voksemedier er: Stenuld, oasis, kokosfibre og jord.

De fleste dyrker i stenuld, oasis, kokosfibre eller andre inaktive medier.

Da sygdomme i jorden er svære at bekæmpe er flere og flere gået væk fra at dyrke i jord. Rensning af jorden, med enten dampning eller udskiftning af jorden hvert år, er meget omkostningskrævende.

Genbrug
Vi bestræber os på kun at bruge vækstmedier der er genbrugsprodukter eller som kan genbruges.

Stenuld
Er en bestemt klippeart der opvarmes. Produktet tages retur af fabrikken, hvor det enten indgår i mursten fremstilling eller forarbejdes til nyt vækstmedie. Endvidere kan stenuld bruges til jordforbedring.

Oasis
Er et restprodukt fra fremstilling af Oasis-klodser til blomsterdekorationer. Efter brug bliver Oasis genbrugt som jordforbedringsmiddel til f.eks. påskeliljer i potter.

Kokosfibre
Er de fibre der sidder udenom selve kokosnødderne. Produktet stammer typisk fra Sri Lanka. Efter brug bliver kokosfibre genbrugt som jordforbedningsmiddel i container eller potteplanter. Mediet er også meget efterstræbt til brug i private haver.

Gødskning
Vi giver hele tiden agurkplanterne præcis den mængde gødning de har brug for. På den måde opnår vi en god frugtkvalitet, samtidig med at vi sparer på gødningen. (Se regler for gødning under IP-produktion).
Hvert gartneri får udarbejdet deres egen gødningsplan tilpasset gartneriets vandkvalitet. Vi får typisk vores vand fra private boringer, vandværker eller ved opsamling af regnvand.

Væskeanalyse
Løbende i sæsonen indsender vi væskeprøver taget fra rodzonen til analyse. Vi får analyseret indholdet af de forskellige næringsstoffer. Ud fra disse analyseresultater justerer vi løbende vores gødningsplaner, så planterne hele tiden får netop de næringsstoffer de har brug for.

Vanding
Vanding: Agurkplanterne får tilført vand efter behov. Det betyder, at vi hele tiden sørger for, at agurkplanterne får netop den mængde vand de har brug for. Når denne metode anvendes, betyder det, at vi kan spare på vandet og gødningen.

Vandforbrug: Agurkplanter kan bruge meget vand specielt om sommeren. I varme perioder er det meget normalt, at planterne bruger 5-6 liter vand pr. dag. Midt på dagen kan hver plante drikke ca. 0,5 liter i timen.

Vandingsanlæg: Hver agurkplante får tildelt en dryppind, med en lille vandslange. Det betyder, at vand og gødning doseres præcist ved plantens rod. Når alle planter bliver præcist vandt, kan vandforbruget reduceres. De fleste vandingssystem er så præcise, at vi kan give ned til omkring 80 ml vand pr. vanding.