Medlemmer

80 % af alle danske agurker er produceret af medlemmer af Agurksektionen.

Arealet udgør ca. 300.000 m2

Alle medlemmer dyrker under kontrollerede forhold, hvor der tages størst mulig hensyn til miljø og sundhed. (se IP)

 

Formål for Agurksektionen:

  • at varetage medlemmernes interesser dyrkningsmæssigt, erhvervsmæssigt og organisationsmæssigt.
  • at samarbejde med Forskning- og Forsøgsstationer
  • at formidle og samarbejde om forbrugsfremmende foranstaltninger.

Som medlemmer optages gartnere, der producerer agurker i væksthus og er medlemmer af Dansk Erhvervsgartnerforening. 

Sektionen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.