Nyttedyr

Når vi dyrker efter IP-konceptet, er vi forpligtede til at bruge nyttedyr til bekæmpelse af skadedyr. Brugen af nyttedyr kaldes biologisk bekæmpelse. Vi definerer skadedyr som dyr, der laver skader på planternes rødder, stængler, blade eller frugter. Nyttedyr defineres som dyr, der ikke skader vores planter, men enten spiser skadedyrene (prædatorer) eller snylter på skadedyrene (parasitoider).

Når vi bruger biologisk bekæmpelse, er vi i princippet ikke interesseret i at udrydde skadedyrene. Vi er interesseret i at skabe balance imellem skadedyr og nyttedyr. Dvs. at bestanden af skadedyr skal være så lille, at skaderne på planterne er begrænset, men så stor at nyttedyrene kan overleve.

Agurkplanten er med dens milde smag og sprøde blade, stængler og frugter en af de plantearter, der kan angribes af mange forskellige skadedyr. Til gengæld trives de fleste nytte dyr også vældigt godt på planterne.

De skadedyr, der typisk findes på agurkplanter er: Spindemider, trips, mellus, agurkbladlus og minérfluer.

Læs mere om de enkelte skadedyr og deres bekæmpelse på næste side.